Ajatuksia

Minulle tärkeitä teemoja

PERHE: – Kaikki lähtee kotoa: Panostamalla perheen ja perheiden hyvinvointiin varmistamme terveen ja hyvinvoivan yhteiskunnan. Lapsuudessa rakennetaan monet elämän peruspilarit, siksi se on ainutlaatuinen ja tärkeä osa elämää. Elämän tiimellyksessä on muistettava se tosiasia, että perhe on tärkein.  Päivähoidossa ja koulutuksessa on tarjottava perheille tarpeeksi vaihtoehtoja. Myös lasten kotihoito on edelleen oltava todellinen vaihtoehto ja arvovalinta. Päivähoidon palvelut on turvattava Orivedellä ja on ollut hienoa että olemme saaneet myös yksityistä päivähoitoa, laadukkaan kunnallisen hoitotyön rinnalle.  Olen saanut olla eturivissä mukana kun suunnittelimme ja kilpailutimme uuden yksityisen päiväkodin Orivedelle tällä valtuustokaudella. Tärkeintä on aina lasten hyvinvointi. Kun lapset ja perheet voivat hyvin, yhteiskuntakin voi paremmin!

TEOT: – Teot merkitsevät minulle paljon enemmän kuin sanat: Politiikka on arvoja, ihanteita, asenteita, uskomuksia ja lobbaamista. Politiikka on myös linjauksia, puheita ja päätöksiä. Silti ne eivät vielä muuta maailmaa paremmaksi. Siksi tarvitaan enemmän tekoja ja vähemmän puhetta. Yhteisten asioiden hoitaminen on pitkäjänteistä työtä. Tulevalla valtuustokaudella olemme suurten muutosten edessä jos valtakuntamme nykyhallituksen kaavailema sote-ja maakuntauudistus astuu voimaan. Huoltosuhteen heikentymisen ja verotulojen häviämisen myötä tässä muutoksessa tarvitaan kotiseudun vahvoja puolestapuhujia, niin yhteistyössä uusien rakenteiden luomiseen kuin tärkeiden lähipalveluiden säilyttämisen turvaamiseen. Olen siihen entistä vahvempi ja äärimmäisen motivoitunut.

YHTEISÖLLISYYS: – Yhteisöllisyys kuuluu yhteiskuntaamme: Sitä tarvittaisiin nykypäivänä lisää, mutta siten, että ihmisiä kannustetaan pitämään huolta myös itsestään. Jokaisen tulee voida ottaa vastuuta omasta elämästään ja tuntea, että valtio tai kunta tukee mutta ei holhoa. Yhdessä pidämme huolen heistä, jotka eivät pärjää omillaan.  Kannatan sitä ajatusta, että ”kaveria ei jätetä”. Yhteiskunnan sivistyksen suurin mitta on mielestäni se, kuinka yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan.

YRITTÄJYYS JA TYÖ: – On hyvä muistaa, että vain kilpailukykyinen ja kannattava yritystoiminta luo uusia työpaikkoja: Politiikassa keskitytään liian usein hyvinvoinnin jakamiseen kun enemmän pitäisi keskittyä ja kiinnittää huomiota hyvinvoinnin tekemiseen. Hyvinvointi ja työ perustuvat paljolti menestyviin pk-yrityksiin, koska yritystoiminta luo työpaikkoja ja siten uutta jaettavaa. Siksi elinkeinopoliittisia edellytyksiä on Orivedelläkin pystyttävä jatkuvasti kehittämään.

Kannattavan yritystoiminnan ansiosta saamme verotuloja, joilla takaamme toimivat sosiaali-, terveys- ja opetuspalvelut. Sen vuoksi työntekoa ja yrittäjyyttä on arvostettava entistä enemmän. Mielestäni myös yritysten mahdollisuuksia sopia asioita työntekijöidensä kanssa paikallisesti on lisättävä. Työhyvinvointiin on panostettava monin eri tavoin, koska työelämässä tulisi jaksaa entistä pidempään, tämä vaatii satsausta etenkin työterveyshuoltoon. Oriveden suurimpia haasteita lähivuosina on uusien työpaikkojen synnyttäminen. Etenkin 9-tien varsi pitää pystyä hyödyntämään paremmin kaavoituksen ja työpaikkojen muodossa. Nyt tarvitaan rohkeita uusia avauksia ja uskoa omiin mahdollisuuksiin, jotta elinkeinopolitiikkaan saadaan lisää potkua ja työpaikkaomavaraisuus saadaan nousuun. Pelkkänä Tampereen ”nukkumalähiönä” kasvu pysähtyy ja ihmisten sitoutuminen paikkakuntaan on heikompaa.

KOULUTUS: – Koulutus on linkki työelämään: isänmaamme koko nykyinen hyvinvointi ja kansainvälinen menestyminen perustuu korkeaan osaamiseen. Koulutuksen ja työelämän välistä keskustelua sekä yhteistyötä on lisättävä. Ammatillisen koulutuksen profiilia ja arvostusta  on nostettava edelleen, koska työelämä tarvitsee entistä enemmän osaavia käsiä.

Laadukas koulutus on myös Suomen kilpailuvaltti, meidän on jatkossakin tähdättävä tuotekehittelyssä ja akateemisessa koulutuksessa sekä tutkimustyössä maailman kärkitasolle. Tämä panostus maksaa itsensä takuuvarmasti takaisin ja on kannattava  koko yhteiskuntamme tulevaisuuden vuoksi.

Minulla on kokemusta alueemme nykyisen 2. asteen koulutusjärjestäjän, Tredun edeltäjän (Pirko) hallitustyöskentelystä. Se oli erittäin mielenkiintoista aikaa. Nykyinen Tredu toimii Orivedellä aktiivisesti ja uusia koulutuslinjoja on avattu. On tärkeätä että Orivedellä säilyy ammatillinen 2. asteen koulutus jatkossakin ja sitä pitää voida kehittää paikalliset tarpeet huomioiden. Myös lukion roolia tulee edelleen vahvistaa. Olin vahvasti ajamassa mm. lentopallolinjan aloittamista aikaanaan Orivedelle. Sittemmin asia laajeni liikuntalinjaksi. Tällainen liikuntapainotus tuo hyvän lisän tarjontaan. Näen että yhdessä olemme enemmän ja tulevaisuudessa kun valtiovallan taholta kohdistuu kuntiin uusia säästöpaineita, on tärkeää puolustaa lukiokoulutuksen asemaa Orivedellä ja turvata sen pysyminen paikkakunnalla. Lukion kannattaa profiloitua vahvasti, koska erikoislukiostatus kiinnostaa silloin paremmin ulkopaikkakuntalaisia ja näin saamme Orivedelle houkuteltua uusia lukio-opiskelijoita.

Perusopetuksen puolella Oriveden tilanne on mielestäni melko hyvä, joskin parannettavaakin löytyy. Nykyisen kasvatus- ja opetusjohtajamme johdolla monia asioita on kehitetty parempaan suuntaan. Muutama vuosi sitten tilojen kanssa oli Orivedellä ongelmaa kun Rovastinkankaan koulu oli tilojen suhteen täynnä ja Kultavuoren koulun remontti odotteli itseään ja valtiovallan apuja. Nyt kuitenkin näiden koulujen tilanne on parempi. Karpinlahden ja Hirsilän koulujen tilannetta selvitetään. Tätä kirjoittaessa on vielä auki, lähdetäänkö remonttia tekemään ja myös mahdollisten investointien määrä.  Omien lasten kanssa vietetyn ajan perusteella sanon varmaksi, että investointi lapsiin ja nuorisoon kannattaa aina. Lisäksi hyvät olosuhteet kouluissa tuovat työviihtyvyyttä koulujen henkilöstölle ja tukevat heitä osaltaan tärkeässä ja arvokkaassa kasvatustyössä.

YMPÄRISTÖ ja KAAVOITUS: – Orivesi on maaseutumainen kaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Olen sitä mieltä että meidän Orivesiläisten ei tarvitse olla liian innokkaita kun puhutaan MAL-sopimuksesta tai ylipäätänsä haja-asutusalueen rakentamisen rajoittamisesta. Olen sallivamman kaavoituslinjan kannattaja. Meillä ei ole samoja ”ongelmia”, kuin Tampereella tai monessa muussa Tampereen kehyskunnassa. Meillä on tarjolla maata hyvin edelleen ja näkisin, että maalle rakentaminen on Orivedelle ja orivesiläisille enemmänkin suuri mahdollisuus kuin uhka. Olen seurannut Valtuuston puheenjohtajan roolissa tarkasti kaupungin kaavoitus- ja ympäristöpolitiikkaa ja tässä muutamia havaintoja, kuinka mielestäni piäisi edetä ja toimia:

– Sallivalla ja ratkaisukeskeisemmällä kaavoituslinjalla ja loma-asuntojen muuttamismahdollisuuksilla talviasuttaviksi saamme lisää ja enemmän hyviä veronmaksajia.

– Vyöhykesuunnittelu Orivedellä on tarpeetonta, koska rakentaminen kyläalueille on kokonaisuus huomioiden vähäistä.

– Haja-rakentamisen suhteen maanomistajia ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan.

– Haja-asutusalueelle tulee saada rakentaa jatkossakin sekä asuntoja että yritystiloja myös muiden kuin maataloutta harjoittavien toimesta.

– Maaseutuasuminen on ekologinen elämäntapa: Vakituinen asuminen maalla ja järven rannalla eliminoi helposti kesämökkitarpeen.

– Kuntien tulee voida jatkossakin tehdä itsenäisiä päätöksiä liittyen haja-asutusalueen rakentamisen säätelyyn.

– Olemassa olevien kylien palveluja pitää kehittää sytemaattisesti ja muutenkin monin paikoin vähäisistä palveluista tulee pitää kiinni.

– Maaseudun elinvoimaisuus on maaseutumaisen kaupungin rikkaus, josta tulee pitää kiinni järkevien resurssien puitteissa

Liikunta/Terveys: – Euro liikuntaan on vähintään kaksi euroa kansanterveyteen: Luonnollinen hyötyliikunta on nykymaailmassa kovasti vähentynyt. Tänä päivänä liikunnan puute on yksi suurimmista, ellei jopa suurin kansanterveyden ongelmamme. Koululiikunnan määrä on vähentynyt, varusmiesten kunto on romahtanut tilastojen mukaan hälyttävästi reilun vuosikymmenen aikana, lihavuus lisääntyy huolestuttavasti, elintasosairaudet ja päihteistä aiheutuvat ongelmat lisääntyvät ja entistä nuoremmat ihmiset kärsivät haasteellisista tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Tähän minulla on vahva näkemys oman fysioterapeutin työni näkökulmasta. Tämän vuoksi liikunnan hyödyistä on valistettava ja liikuntapalvelut tulee turvata kaikkien kuntalaisten saataville. Koululiikunnan määrää on edelleen lisättävä ja meidän jokaisen on otettava vastuuta omasta liikkumisestamme. Liikkuminen tuottaa endorfiineja ja siten hyvää oloa sekä mieltä. Juuri tämän vuoksi Orivedellä tulee huolehtia siitä, että meiltä löytyy jatkossakin mm. liikuntahalli, jäähalli, kunnon yleisurheilukenttä, jalkapallokentät, luistelupaikkoja, hiihtoladut ym. urheilusuorituspaikat. Jalkapallon tekonurmikentästä olen äärimmäisen ylpeä ja se parantaa jalkapallon harrastamisen mahdollisuuksia sekä olosuhteita Orivedellä merkittävästi. Tenniskenttiä on uusittu ja mahtava Hiihtomaa kerää harrastajia, viime talvenakin oli ilo hiihtää huippuladuilla. Tästä suurin kiitos kuuluu OrPon hiihtojaoston aktiiveille.  Fiksua oli rakentaa myös frisbee-golf rata ko.alueelle, se kun sattuu olemaan tällä hetkellä Suomen kasvavin harrasteliikuntalaji ja Orivedelläkin moni on lähtenyt liikkumaan nimenomaan frisbee-golfin kautta. Jäähalli Oy:n toimintaa on tuettava ja jääurheilussa tulee vahvistaa sitä linjaa että lajin harrastaminen pysyy kustannusten suhteen kohtuullisena. Itse olen mukana juniorivalmentajana Jalkapallossa Ilveksessä D09 edustusryhmässä jossa myös oma poika pelaa. Oriveden Ponnistuksen yleisurheilutoiminnoissa ja viikkokilpailutoiminnassa olemme mieluusti mukana myös. Lentopallossa olemme mukana huoltajana ja kuljettajana kun neljästä lapsestani kolme pelaa seuratasolla ja rouva on toiminut myös joukkueenjohtajana. Tytär pelasi menneellä kaudella Rovaniemellä naisten mestaruusliigaa ja teki sopimuksen Wovoon myös ensi kaudeksi. Oman kilpaurheilutaustan tuoma kokemus antaa näkemystä liikuntaan- ja urheiluun.  Toimin nykyisin myös Hämäläisen urheilun kattojärjestön, HLU:n varapuheenjohtajana. Nykyisin koen terveysliikunnan ja etenkin lasten liikunnan edistämisen erityisen tärkeäksi. On ilo olla mukana edistämässä liikunnallisen elämäntavan toteutumista. Erittäin iloinen olen myös siitä että omat lapseni ovat löytäneet liikunnan riemun.

Liikunnallisten harrastuspaikkojen lisäksi pitää olla toimivat nuorisotilat sekä musiikin ja kulttuurin harrastamiseen soveltuvat tilat. Näihin olen ollut mukana vaikuttamssa muun muassa kun siirsimme Nuorisotilat Oriveden kampuksen tiloihin. Uusille avauksille pitää aina olla avoin mieli.

Keskustelut monen kuntalaisen kanssa ovat myös osoittaneet, että yksi tärkeimmistä ellei tärkein palvelu ihmiselle on terveyspalvelut. Terveysalan ihmisenä ymmärrän myös äärimmäisen hyvin, että terveyspalvelut pitää saada jatkossakin lähipalveluina. Tällä hetkellä Oriveden terveyspalvelut tuotetaan Tampereen yt-alueella. Lääkäripalvelut terveyskeskukseemme tuottaa toistaiseksi Pihlajalinna. Hyvä perusterveydenhuolto on kuntalaiselle suuri turva ja lääkäreiden pysyvyyteen tulee panostaa. Päättäjien on saatava myös seurantatietoja ajantasaisesti terveyspalveluiden sujumisesta, jotta mahdollisia korjaavia toimenpiteitä voidaan reaaliajassa tehdä. Orivedelle suuri siunaus on ollut saada myös yksityinen palveluntuottaja paikkakunnalle. Jonotusajat ovat lyhyitä ja palvelu Oriveden Lääkäriasemalla on äärimmäisen hyvää ja palvelualtista. Oman kokemukseni perusteella en voi kuin suositella tätä palvelua ja toivonkin, että tällaista vastuullista innovatiivista palveluntuottajaa hyödynnetään entistäkin enemmän.

IKÄÄNTYMINEN JA ARVOT:  – Suomi ikääntyy: Väestön ikääntyessä on panostettava entistä enemmän siihen, että vanhenevat ihmiset pärjäävät yhä pidempään omassa kodissaan. Koti on usein paras paikka niin yksilölle itselleen kuin yhteiskunnallekin. Omaishoitoon on lisättävä huomattavasti nykyistä enemmän resursseja. Kotihoidon palvelut ovat avainasemaasa kun puhutaan siitä, kuinka hoitoketjuja kehitetään. Omaishoito on todella tärkeätä siksi, koska usein jo itsekin ikääntyneet omaishoitajat tekevät todellista lähimmäisenrakkauden työtä ja samalla säästävät yhteiskunnan resursseja. Lisärahoitus ja muut tukitoimet omaishoitoon ovat pieni satsaus verrattuna laitoshoidon kasvaviin kustannuksiin. Myös kotipalvelun rooli kotona asumisen tukemisessa ja laitoshoidon ehkäisyssä on merkittävä. Tällä ja edellisellä valtuustokaudella olen ollut mukana tekemässä päätöksiä, jossa laitoshoidosta siirrettiin resurssointia enemmän tehostetun  palveluasumisen lisäämiseen. Vanha sanonta sanoo: ”Välittämistä ei voi ulkoistaa yhteiskunnalle”, siksi on hyvä muistaa että monen ikäihmisen suurin murhe ei ole pieni eläke, eikä kasvavat terveyskulut, vaan yksinäisyys. Siksi ihmisten on otettava suurempi vastuu myös läheisistään. Kun vanhemmat huolehtivat kasvavista lapsistaan, lasten tulee huolehtia ikääntyvistä vanhemmistaan ja isovanhemmistaan.

MAANPUOLUSTUS: – Suomi on puolustamisen arvoinen maa: ”Ja sen paras puolustaja on Suomen oma kansa”. Kannatan ehdottomasti yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä ja asevelvollisuusarmeijaa. Varusmiespalvelus yhdistää ikäluokkia ja kansalaisia. Se on mielestäni pienelle valtiolle myös ainoa uskottava tapa hoitaa aluepuolustus. Olen toiminut tällä valtuustokaudella myös Oriveden kaupungin kutsuntalautakunnan edustajana. Näistä tilaisuuksista ja omasta kokemuksestani sanoisin, että varusmiespalveluksen suorittaminen on yksi parhaista keinoista estää nuorten miesten (ja naisten) syrjäytymistä.

Oman varusmiespalveluksen suoritin PV:n Urheilukoulussa ja nykyisin olen aktiivireserviläinen, joten kertausharjoituksia tulee  lähes vuosittain. Toimin tällä hetkellä Oriveden Reserviläisten Puheenjohtajana ja lisäksi valtakunnallisen liiton hallituksessa.